Шанс за Сара A chance for Sarah

Животни 0/0

Шанс за Сара A chance for Sarah

4 Дарители
54.22 EUR дарени от 600 EUR
Бенефициент
Сара
Крайна дата
Край след 142 дни
Налична сума
54.22 EUR
Фондация Втори живот организира кампания за Сара
Край след 142 дни
Налична сума
54.22 EUR

Здравейте, мили хора!

Искаме да ви разкажем за Сара, едно страхотно кученце с трудна съдба. Тя е намерена изхвърлена на скоростен път на отбивка в посока Хисар. Само Бог и този, който я е хвърлил знаят колко време е стояла там. Сара е много недохранена, както виждате от снимките. Имаме добра и лоша новина. Добрата е че Сара, ще бъде поета от организация в Холандия, която ще й търси добър дом. А, лошата е, че тя е с дирофилария, също така докторът има опасения, че е с рак на млечна жлези. 🌺Шансът за Сара е операция! Трябва да бъде извършена мастектомия, за да се стопира процесът, разбира се кастрация също е задължителна. За да замине за Холандия, обаче Сара трябва да е здрава. Ще ни отнеме приблизително 2 месеца да я лекуваме преди тръгване, за което ще са ни нужни средства. Лечението на дирофилария ще е около 400 лв, а мастектомия плюс кастрацията ще са между 400 и 500 лв. 🙏Молим за вашата подкрепа, за да дадем на Сара възможността за добър дом

Hello, dear people!

We would like to tell you about Sarah, a great puppy with a difficult fate. She was found dumped on an expressway on a turn-off in the direction of Hisar. Only God and the one who dumped her know how long she was there. Sarah is very malnourished as you can see from the pictures. We have good news and bad news. The good news is that Sarah, will be taken in by an organization in Holland that will look for a good home for her. And, the bad news is that she has heartworm, also the doctor has concerns that she has mammary cancer. 🌺The chance for Sarah is surgery! A mastectomy needs to be performed to stop the process, of course spaying is also a must. In order to go to Holland, however, Sarah must be healthy. It will take us approximately 2 months to treat her before we leave, for which we will need funds. The heartworm treatment will be about 400 BGN and the mastectomy plus spay will be between 400 and 500 BGN. 🙏We ask for your support to give Sarah the opportunity of a good home

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.