Дарители по кампания - Щастливо детство за Дамян


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

78.3 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
6.39 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
1078.6 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
12546.86 лв. преди 1 месец
312.7 лв. преди 1 месец
102.92 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
691.1 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
492 лв. преди 5 месеца
61.51 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
1284.77 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.31 лв. преди 6 месеца
19.11 лв. преди 6 месеца
25.65 лв. преди 6 месеца
8.39 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
67.79 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
4.41 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
76.9 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
2.45 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
9.03 лв. преди 6 месеца
8.88 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
8.91 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
14.25 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
48.12 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
195.7 лв. преди 6 месеца
77.55 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
19.12 лв. преди 6 месеца
2.45 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
58.6 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
Shape