Дарители по кампания - Щастливо детство за Илиян


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.16 лв. преди 3 месеца
9.31 лв. преди 3 месеца
38.81 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
14.26 лв. преди 6 месеца
52.99 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
393.42 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
47.23 лв. преди 7 месеца
9.21 лв. преди 7 месеца
8.96 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
Shape