Щастливо детство за Илиян Happy childhood for Ilian

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
24 Дарители
610.23 EUR дарени от 12885 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Зорница Атанасова
Бенефициент
Илиян Даниелов Божилов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Зорница Атанасова организира кампания за Илиян Даниелов Божилов
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри септември 2023
Здравейте, скъпи дарители!Благодаря Ви от цялото си сърце за помоща и подкрепата, всяка стотинка е от значение.Борбата продължава за септември месец успяхме да вдигнем часовете на Илиян,3пъти в седмицата за по-три часа ,33 терапевтични часа, общо за плащане 2460лв.Също така започнахме да правим Транскраниална магнитна стимулация която е на стойност 907лв.за 10 процедури.Със сумата от дарителска сметка ще заплатим част от сумата за център Мирте Дилкозем, останалата част от друга сметка. Нямам думи да Ви опиша колко много Ви Благодаря. Борбата продължава, Илиян започна да разпознава вече някой цветове, все по-рядко слагаме памперс, казва с всеки изминал ден все повече срички ба ба,ма ма,да,не,дай,хайде,дедо,все повече очен контакт,вярвам че този път сме на правилния път .Благодаря Ви и вярвам че ще има още добри новини за Илиян. Hello, dear donors!Thank you from the bottom of my heart for your help and support, every penny counts.The struggle continues for the month of September we managed to raise Ilian's hours, 3 times a week for three hours, 33 therapeutic hours, total payment 2460lv.We also started to do Transcranial Magnetic Stimulation which cost 907lv.for 10 treatments.With the amount from donation account we will pay part of the amount for Mirte Dilkozem center, the rest from another account. I have no words to describe how much I thank you. The struggle continues, Ilian has started to recognize some colors now, we are putting on diapers less and less, he is saying more and more syllables every day ba ba,ma ma,yes,no,come on,come on,grandpa,more and more eye contact,I believe we are on the right track this time .Thank you and I believe there will be more good news for Ilian.
Документи Общо: 1 документа
1096.03 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.