Всички новини за кампания Щастливо детство за малката Ванеса

10-ти юли 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Операция Operation

Скъпи дарители! Малко информация за състоянието на Ванеса! В Понеделник Ванеса мина на контролен преглед при неврохирург за проверка на клапата и дължината на катетъра.Прегледа беше доста внимателен и продължителен ,защото сме за първи път при този професор.Оказа се, че трябва да се направи удължав... Dear donors! Some information about Vanessa's condition! On Monday Vanessa had a check-up with a neurosurgeon to check the valve and the length of the catheter.The check-up was very careful and long because it is the first time we have seen this professor.It turned out that we need to do an extensi...

7-ми май 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте мили дарители!Ванеса посещава МЦ Блокс Драгалевци и изисквам плащане по фактура ном:1000001136. Hello dear donors!Vanessa is visiting MC Blocks Dragalevtsi and I require payment by invoice no:1000001136.

480 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
30-ти април 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Рехабилитация в Турция Rehabilitation in Turkey

Здравейте мили хора! На 15.04. Ванеса започна двуседмичен курс рехабилитация в Турция.На 19.04. посетихме наблюдаващия невролог за контролен преглед.Отново резултатите са добри,но лечението продължава по схема до изключване на един от медикаментите през м.Август и в края на септември ще се направи... Hello dear people! On 15.04. On 19.04. we visited the supervising neurologist for a control examination.Again the results are good, but the treatment continues according to the scheme until the exclusion of one of the medications in August and at the end of September we will do a control examinatio...

17-ти април 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Новини за Ванеса 17.04.24г News for Vanessa 17.04.24d

Скъпи дарители! Малко новини по кампанията на Ванеса. На 8 април минахме на контролен преглед във Виена, за да проверим състоянието на ставите след операцията. Доктора е много доволен ,всичко е наред ставите зарастват добре ,краката имат много добри движения, и най-важното гърбът е прав и няма никак... Dear donors! Some news about Vanessa's campaign. On the 8th of April we had a check-up in Vienna to check the condition of the joints after the surgery. The doctor is very satisfied , everything is fine the joints are healing well , the legs have very good movements and most importantly the back is...

15-ти март 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Рехабилитация в Турция Rehabilitation in Turkey

Скъпи приятели!Това е проформата на Ванеса за рехабилитацията в Турция за м. Април и м.Юни. Началото на Април на Ванеса и предстои контролен преглед във Виена при др.Кребс,да се провери състоянието на ставите след операцията.А след това в Турция контролен преглед при невролог.Тогава ще се вземе реше... Dear friends!This is Vanessa's proforma for the rehabilitation in Turkey for m. April and June. At the beginning of April Vanessa will have a check-up in Vienna with Dr. Krebs to check the condition of her joints after the surgery.And then in Turkey a check-up with a neurologist.Then a decision will...

16-ти февруари 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели Ванеса в неделя заминава за Турция .Моля за заплащане на физиотерапията по проформа. Hello friends Vanessa is leaving for Turkey on Sunday .Please pay for the physiotherapy proforma.

1629.94 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
25-ти януари 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте приятели!Ванеса се завърна от първия курс рехабилитация в Турция.През това време мина контролен преглед при невролог и ортопед .Следващото посещение е планирано за 19.02. До тогава рехабилитацията продължава в България. Hello friends!Vanessa is back from the first course of rehabilitation in Turkey.During this time she had a check-up with a neurologist and an orthopedist. Until then the rehabilitation continues in Bulgaria.

359.6 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
24-ти януари 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Първите рехабилитации в Roza Akademi The first rehabilitation in Roza Akademi

Здравейте приятели! Време е да споделим първите новини за тази година по кампанията на Ванеса.На 7.01 тя замина за двуседмичен курс рехабилитация в център Roza Akademi -Турция.Там беше изготвена индивидуална програма за работа .На 11.01 и беше направено нощно ЕЕГ и на 12.01 преглед при невролог кой... Hello friends! It is time to share the first news of this year on Vanessa's campaign.On 7.01 she went for a two-week rehabilitation course in Roza Akademi center -Turkey.There she was prepared an individual work program.On 11.01 she had a night EEG and on 12.01 an examination with a neurologist whi...

3-ти януари 2024
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи приятели.Изискам плащане по фактура за терапии на Ванеса за м.12.В този център работят с нея по идивидуална програма .Посещенията в него ще бъдат ,когато няма възможност за пътуване в Турция. Dear friends.I require payment by invoice for Vanessa's therapies for the month of December.In this center they work with her on an individual program.The visits will be when there is no possibility to travel to Turkey.

350 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
22-ри декември 2023
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Одобрено изплащане Approved repayment

Скъпи приятели!След операцията Ванеса е върнала доста назад заради времето което беше в гипса.Тя се уморява бързо и все още изпитва болка при някои движения на крачетата.За да има ефект от операцията ,която беше доста дълга и тежка и да може тя да се подобрява е най-важно да има ежедневна усилена р... After the surgery Vanessa has regressed a lot because of the time she was in the cast.She gets tired quickly and still has pain with some movements of her legs.In order to have an effect from the surgery, which was very long and hard and to be able to improve, it is most important to have daily inte...

529.43 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
27-ми ноември 2023
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Новини 27.11.23г News 27.11.23

Скъпи приятели!Ванеса вече си е в къщи след като мина на контролен преглед и целия гипс беше свален.Доктора каза ,че всичко е наред но сега е много важно да продължим с активната усилена рехабилитация ,за да може ефекта от операцията да бъде максимален.Ванеса започна да посещава рехабилитационен цен... Dear friends!Vanessa is now home after a check-up and the cast was removed.The doctor said that everything is fine but now it is very important to continue with active rehabilitation so that the effect of the surgery can be maximized.Vanessa started to attend a rehabilitation center in Bulgaria, spe...

31-ви октомври 2023
Ирина Божидарова Борисова е организатор за бенефициент Ванеса Николаева Борисова
Операцията на Ванеса Operation Vanessa

Скъпи приятели!На 25.10 беше свален половината гипс на Ванеса.По време на прегледа доктора каза,че всичко с операцията е наред и е време да започнем с много леки раздвижвания.Тогава бяха взети и мерки за нови шини за краката и ръцете.Следващия преглед е на 15 .11 когато след контролен скенер и ако в... Dear friends!On 25.10 half of Vanessa's plaster cast was removed.During the examination the doctor said that everything is fine with the operation and it is time to start with very light movements.Then arrangements were made for new leg and arm splints.The next examination is on 15.11 when after a c...