Щастливо детство за малката Ванеса Happy childhood for little Vanessa

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
207 Дарители
4706.1 EUR дарени от 23784 EUR
Бенефициент
Ванеса Николаева Борисова
Крайна дата
Край след 191 дни
Налична сума
608.9 EUR
Ирина Божидарова Борисова организира кампания за Ванеса Николаева Борисова
Край след 191 дни
Налична сума
608.9 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

16-ти октомври 2023
Скъпи приятели!Ванеса е вече в квартирата и се възстановява.Нашето борбено момиче се справя чудесно въпреки че е обездвижена за такъв дълъг период.На 25 октомври е на контролен преглед и за сваляне на част от гипса. Dear friends!Vanessa is already in the quarters and recovering.Our struggling girl is doing great despite being immobilized for such a long period.On October 25th she has a check-up and a cast removal.
392.87 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.