Щастливо детство за малката Ванеса Happy childhood for little Vanessa

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
214 Дарители
13023.4 EUR дарени от 23784 EUR
Бенефициент
Ванеса Николаева Борисова
Крайна дата
Край след 158 дни
Налична сума
8926.2 EUR
Ирина Божидарова Борисова организира кампания за Ванеса Николаева Борисова
Край след 158 дни
Налична сума
8926.2 EUR

Операция Operation

10-ти юли 2024

Скъпи дарители!

Малко информация за състоянието на Ванеса! В Понеделник Ванеса мина на контролен преглед при неврохирург за проверка на клапата и дължината на катетъра.Прегледа беше доста внимателен и продължителен ,защото сме за първи път при този професор.Оказа се, че трябва да се направи удължаване в най-кратък срок тък като катетъра е много къс,има и други съмнения относно клапата но това ще се установи след приемането ни в болница,което е планувано за 15.07. Това е поредното предизвикателство пред което ще се изправи Ванеса!Благодаря Ви от сърце ,че сте до нас и но подкрепяте

Dear donors!

Some information about Vanessa's condition! On Monday Vanessa had a check-up with a neurosurgeon to check the valve and the length of the catheter.The check-up was very careful and long because it is the first time we have seen this professor.It turned out that we need to do an extension as soon as possible because the catheter is very short, there are other doubts about the valve but this will be determined after our admission to the hospital, which is scheduled for 15.07. This is another challenge Vanessa will face!Thank you from the bottom of our hearts for being by our side and supporting us.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.