Щастливо детство за малката Ванеса Happy childhood for little Vanessa

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
214 Дарители
13023.4 EUR дарени от 23784 EUR
Бенефициент
Ванеса Николаева Борисова
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
8926.2 EUR
Ирина Божидарова Борисова организира кампания за Ванеса Николаева Борисова
Край след 162 дни
Налична сума
8926.2 EUR

Първите рехабилитации в Roza Akademi The first rehabilitation in Roza Akademi

24-ти януари 2024

Здравейте приятели!

Време е да споделим първите новини за тази година по кампанията на Ванеса.На 7.01 тя замина за двуседмичен курс рехабилитация в център Roza Akademi -Турция.Там беше изготвена индивидуална програма за работа .На 11.01 и беше направено нощно ЕЕГ и на 12.01 преглед при невролог който е една от най-хубавите новини за началото на годината.

Изследването е чудесно даже по-добро от предишното.По нейна препоръка и на рехабилитаторите се направи консултация с ортопед за проблема с ръцете.Там спастиката е голяма и се получава събиране на раменете.

За да продължим смело напред и да има ефект от работата взехме решение да се направи отпускаща операция.Тя може да бъде извършена най-рано през м.Май, за да има поне 6м.от операцията на ставите и веднага след нея да продължи с интензивна рехабилитация.Следващото посещение в център Roza Akademi е планувано за 19.02.

Hello friends!

It is time to share the first news of this year on Vanessa's campaign.On 7.01 she went for a two-week rehabilitation course in Roza Akademi center -Turkey.There she was prepared an individual work program.On 11.01 she had a night EEG and on 12.01 an examination with a neurologist which is one of the best news for the beginning of the year.

The examination was great even better than the previous one.On her and the rehabs recommendation an orthopedist was consulted for the arm problem.There the spasticity is great and the shoulder reunion is occurring.

In order to move forward boldly and to have an effect of the work we decided to do a relaxing surgery.It can be done in May at the earliest so that there is at least 6m.of joint surgery and immediately after it continue with intensive rehabilitation.The next visit to Roza Akademi center is scheduled for 19.02.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.