Щастливо детство за малката Ванеса Happy childhood for little Vanessa

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
214 Дарители
13023.4 EUR дарени от 23784 EUR
Бенефициент
Ванеса Николаева Борисова
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
8926.2 EUR
Ирина Божидарова Борисова организира кампания за Ванеса Николаева Борисова
Край след 161 дни
Налична сума
8926.2 EUR

Рехабилитация в Турция Rehabilitation in Turkey

30-ти април 2024

Здравейте мили хора!

На 15.04. Ванеса започна двуседмичен курс рехабилитация в Турция.На 19.04. посетихме наблюдаващия невролог за контролен преглед.Отново резултатите са добри,но лечението продължава по схема до изключване на един от медикаментите през м.Август и в края на септември ще се направи отново контролен преглед.Рехабилитаторите и невролога са на едно мнение-състояноето на Ванеса се подобрява,тя е доста различна от последното посещение.През двумесечния престой тя работи много усърдно.Отново се наблягаше на правилното позиционоране,контрол на главата и отпускане на ръцете.За сега се взе решение операцията на ръце да се отложи но за целта трябва да се увеличи работата върху тях.Всяко нещо изисква време и постоянство за да има ефект.

От днес рехабилитацията в България започна,но поради липса на средства е намалена на 3 пъти седмично и веднъж в седмицата логопед. За да продължава смело напред се нуждае от вашата подкрепа и вяра!Тя е силна и не веднъж го е показала през годините! Благодарим Ви от сърце !!!

Hello dear people!

On 15.04. On 19.04. we visited the supervising neurologist for a control examination.Again the results are good, but the treatment continues according to the scheme until the exclusion of one of the medications in August and at the end of September we will do a control examination again.The rehabilitators and the neurologist are of the same opinion - Vanessa's condition is improving, she is quite different from the last visit.During the two month stay she has worked very hard.Again the emphasis has been on correct positioning,head control and relaxation of the arms.For now it has been decided to postpone the arm surgery but for this we need to increase the work on the arms.Anything takes time and perseverance to have an effect.

As of today the rehabilitation in Bulgaria has started,but due to lack of funds has been reduced to 3 times a week and once a week speech therapist. She needs your support and faith to continue bravely forward!She is strong and has shown it more than once over the years! Thank you from the bottom of our hearts !!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.