Щастливо детство за Мони Happy childhood for Moni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
198 Дарители
8852.4 EUR дарени от 27779 EUR
Организатор
Стела Рускова
Бенефициент
Симона Парушева
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
8851.68 EUR
Стела Рускова организира кампания за Симона Парушева
Край след 162 дни
Налична сума
8851.68 EUR

Мони има нужда от Вас Moni needs you

31-ви октомври 2023

Предвид тежката диагноза на Мони, следенето от ортопед е от много важно значение за нея и за навремената направа на нужната интервенция! При последното ни посещение в Турция през месец октомври, на Мони й бе направена снимка на тазобедрените стави , от която става ясно, че тя вече е в рискова група, която означава, че операция ще се наложи! Ортопеда поиска отново да се направи снимка след 3 месеца и да прецени кота точно ще бъде тя, понеже се води тежка, а средоперативния период е близо 40 дни, в които Мони ще бъде с гипс! Посъветва ни дотогава да се провежда интензивно рехабилатция, с правилното позициониране, да бъде поставена на вертикализатор, какво и всяка вечер тя да спи с ортези, имобилайзери и триъгълник, които ще "държат" тялото в правилна позиция при спане! Обръщам се отново към Вас, защото лечението на Мони и възникващи интервенции, спрямо състоянието й са непосилни за мен да й ги осигуря!

Given Moni's severe diagnosis, follow-up by an orthopedist is very important for her and for the timely intervention! On our last visit to Turkey in October, Moni had her hip joints photographed , which showed that she was now in the at risk group which meant that surgery would be necessary! The orthopaedic surgeon has asked for a scan again in 3 months time to assess exactly where she will be, as she is having a difficult time and the mid-operative period is nearly 40 days, during which Moni will be in a cast! She advised us to have intensive rehab until then, with proper positioning, to put her on a verticalizer, what and every night she will sleep with orthotics, immobilizers and a triangle that will "hold" the body in proper position when sleeping! I am reaching out to you again because Moni's treatment and emerging interventions relative to her condition are cost prohibitive for me to provide!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.