4127.21 лв. дарени от 68600 лв.

Документи към Кампания


👼 Щастливо детство за Никола

Благотворителна кампания за Никола

Здравейте,
Ние сме Ралица Панайотова и Ивайло Узунов. Ще ви разкажем историята на нашият син Никола.
Ники е вече на 7г. Беше на 2г.когато разбрахме, че нещо не е нормално в развитието му. Нямаше говор, нямаше очния контакт, пърхаше с ръце, само се въргаляше по земята, не си играеше с нищо и блуждаеше някъде. Тогава се почна ходенето по лекари, един казва едно, друг казва друго. Ту е аутизъм, ту не е, а ние тотално се объркахме. Почнахме да го водим по уроци при специалист:логопед, психолог,педагог, ерготерапевт, боуентерапия, хипотерапия, плуване, метална аритметика, йога и т.н имаме няколко барокамери и от всичко това има голям напредък в развитието. Вече говори има някой работи, които още не разбира, очния контакт го има водим диалог има много знания, но не иска да ги прилага започва да се тръшка и да плаче. Оказа се че е в аутистичния спектър "Смесени специфични разстройства в психологичното развитие". На Ники му трябва съвсем малко и последната ни надежда са стволови клетки.

Обръщам се към всички вас приятели, познати и  непознати нека да помогнем на Ники да бъде поне нормално дете, да му дадем лъч надежда да се оправи, защото наистина му трябва малко, за да излезе от това състояние, да излезе от своя собствен свят и да дойде в нашия нормален свят.

❤️ Благодаря ви, бъдете Благословени! ❤️

Сумата, която е нужна за една вливка е 10,000€, а на нас са ни нужни поне 3 вливки и сума за път и престой.

_____________

Charity fundriser for Nikola

Hello
We are Ralitsa Panayotova and Ivaylo Uzunov. We'il tell you the story of our son Nicola.
Nicky's 7 years old. He was 2 years old when we found out something wasn't normal in his development. He had no speech, no eye contact, he was fluttering with his hands, he was just rolling around the ground, he wasn't playing with anything, and he was wandering around. Then the doctors started walking, one says another. It's autism, it's not like we're totally confused. We started taking him more lessons with a specialist: speech therapist, psychologist, educator,ergotherapist, bowentherapy, hypotherapy, swimming, metal arithmetic, yoga, etc. we have several baroque meters and from all this there is great progress in development. Already talking there is someone working who still does not understand, eye contact has it having a dialogue has a lot of knowledge but does not want to apply them begins to slam and roar. It turned out to be on the autism spectrum "Mixed specific disorders in psychological development.

Nicky needs very little, and our last hope is stem cells. I turn to all of you friends, acquaintances and strangers, let's help Nikki be at least a little normal child, give him a ray of hope to get better because he really needs a little to get out of this state, get out of his own world and come into our normal world. Thank you be blessed.


Новини по кампанията

4-ти август 2022
Одобрено изплащане

Благодаря на всички дарители за помощта да съберем сумата за първата вливка на Ники. Продължаваме напред. Бъдете благословени.

Плащане по фактура: 3624.02 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Виж Всички новини по кампанията

4127.21 лв. дарени от 68600 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
Сподели
avatar
28.5 лв. преди 1 месец
avatar
57.76 лв. преди 1 месец
avatar
98.03 лв. преди 1 месец
avatar
127.68 лв. преди 3 месеца
avatar
97.89 лв. преди 4 месеца
avatar
48.8 лв. преди 5 месеца
avatar
105.99 лв. преди 6 месеца
avatar
48.8 лв. преди 6 месеца
avatar
196.28 лв. преди 6 месеца
avatar
9.35 лв. преди 7 месеца
Виж всички дарители
Дари
Сподели