Дарители по кампания - Щастливо детство за Ради


679.84 лв. преди 1 ден
162.19 лв. преди 5 дни
1.47 лв. преди 1 седмица
1153.12 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 2 месеца
886.9 лв. преди 2 месеца
3844.9 лв. преди 2 месеца
1907.41 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
196.28 лв. преди 2 месеца
295.3 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
1084.1 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
253.89 лв. преди 3 месеца
245.65 лв. преди 3 месеца
620.68 лв. преди 3 месеца
245.65 лв. преди 3 месеца
1000.29 лв. преди 3 месеца
1557.38 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
25.08 лв. преди 3 месеца
43.78 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
1823.32 лв. преди 3 месеца
102.96 лв. преди 4 месеца
18.83 лв. преди 4 месеца
47.95 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
97.96 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
78.27 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
1347.36 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
13.93 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
105.99 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
47.12 лв. преди 4 месеца
206.56 лв. преди 4 месеца
170.12 лв. преди 4 месеца
97.96 лв. преди 4 месеца
9.29 лв. преди 5 месеца
595.94 лв. преди 5 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
196.7 лв. преди 5 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
314.35 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
38.91 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
48.73 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
14.29 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
29.04 лв. преди 5 месеца
24.15 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
295.3 лв. преди 5 месеца
48.73 лв. преди 5 месеца
147.26 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
38.86 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
194.72 лв. преди 5 месеца
196.56 лв. преди 5 месеца
492.36 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
102.03 лв. преди 5 месеца
196.7 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
48.05 лв. преди 5 месеца
48.73 лв. преди 5 месеца
97.13 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
97.89 лв. преди 5 месеца
38.94 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
47.47 лв. преди 5 месеца
196.56 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
97.89 лв. преди 5 месеца
Shape