Щастливо детство за Ради Happy childhood for Radi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
220 Дарители
38308.79 EUR дарени от 69127 EUR
Организатор
Марио Колев
Бенефициент
Радослав Колев
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
532.58 EUR
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Край след 159 дни
Налична сума
532.58 EUR

Напредваме :) 20.08.23г Progress :) 20.08.23

20-ти август 2023

Здравейте скъпи дарители.

През последните пет месеца посетихме 4-ри пъти др. Антонучи. Бяха направени 20 вливки за изчистване на тежките метали. Вижда се по изследванията, че има много подобрение. Препоръката е да посетим доктора още три пъти. Беше направена и серия магнитни стимулации при др. Катева в Токуда. Все още червата не са се излекували. Препоръките са за FMT трансплантация, за която ще събираме средства. Всички останали терапии продължават.

Hello dear donors.

In the last five months we visited 4 times dr. Antonucci. 20 infusions were made to clear the heavy metals. It can be seen by the tests that there is much improvement. The recommendation is to visit the doctor three more times. A series of magnetic stimulation was also done with Dr. Kateva in Tokuda. Still the intestines have not healed. The recommendations are for an FMT transplant, for which we will raise funds. All other therapies are ongoing.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.