Щастливо детство за Ради Happy childhood for Radi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
220 Дарители
38308.79 EUR дарени от 69127 EUR
Организатор
Марио Колев
Бенефициент
Радослав Колев
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
532.58 EUR
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Край след 161 дни
Налична сума
532.58 EUR

Ново изследване :) New research :)

16-ти юни 2024

Привет на всички. Нови 19 пункта олово са намалени с процедурите, които се провеждат при др. Антонучи. Борбата продължава. Все още Ради е с 30 пъти над нормална на олово в организма. Нове стволови клетки са насрочени от 19 юли. Те ще са на 4-ри вливки. Процедурите ще се проведат в медицински център "Феникс" гр. Пловдив. Цената е 5300 Евро. Който иска да помогне на Ради, може да го направи тук. Благодаря на всички.

Hello everyone. A new 19 point lead has been reduced with the procedures taking place under Dr. Antonucci. The fight continues. Still Rady is at 30 times above normal for lead in the body. New stem cell treatments have been scheduled since July 19. They will be on 4 infusions. The procedures will take place at the Phoenix Medical Center in the town of. The treatment will be performed in the "Phoenix" hospital in Plovdiv. The price is 5300 Euro. Those who want to help Radi can do so here. Thank you all.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.