Щастливо детство за Ради Happy childhood for Radi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
220 Дарители
38308.79 EUR дарени от 69127 EUR
Организатор
Марио Колев
Бенефициент
Радослав Колев
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
532.58 EUR
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Край след 162 дни
Налична сума
532.58 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юли 2024
Плащане за терапия със стволови клетки. Цената включва 4 вливки, които ще се правят всеки петък 19.07, 26.07, 02.08 и 09.08.2024г. в Медицински Център Феникс гр. Пловдив. Процедурите ще проведе Професор др. Чавдар Ботев. Payment for stem cell therapy. The price includes 4 infusions, which will be made every Friday 19.07, 26.07, 02.08 and 09.08.2024 in the Medical Center Phoenix gr. 07.07.2018. The procedures will be conducted by Professor dr. Chavdar Botev.
Документи Общо: 1 документа
4900.83 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.