Щастливо детство за Ради Happy childhood for Radi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Щастливо детство за Ради Happy childhood for Radi

220 Дарители
38308.79 EUR дарени от 69127 EUR
Организатор
Марио Колев
Бенефициент
Радослав Колев
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
532.58 EUR
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Край след 159 дни
Налична сума
532.58 EUR

Благотворителна кампания за Ради

Update 24.04.24г:

Здравейте,

Ради е на 6г. и 6м. с диагноза аутизъм.

Направените изследвания дават надежда за излизане от това състояние.

С помощта на дарители са направени две ФМТ трансплантации и първа вливка на стволови клетки - 240,02 милиона в клиника IPPM - Словакия. Борбата продължава. Благодаря на всички за помощта.

======================================================

Провеждането на медикаментозно лечение, електро стимулациите са подкрепени с терапия в център за работа с проблемни деца. От посещенията се вижда, че състоянието му леко се подобрява. Съвета на всичко е да се увеличат посещения в центъра. Усилените занятия ще прродължат повече от година. Пакетната цена на месец е 7100 лв., която ни е непосилна. Започваме изследвания и лечение в чужбина.

Нека му върнем усмивката и щастливото детство.

Charity campaign for Radi

Update 24.04.24:

Hello,

Rady is 6 years and 6 months old and has a diagnosis of autism.

The tests done give hope of getting out of this condition.

With the help of donors, two FMT transplants and the first stem cell infusion - 240,02 million - have been done at IPPM clinic - Slovakia. The fight continues. Thank you all for your help.

======================================================

Conducting medical treatment, electro stimulation are supported with therapy in a center for work with problem children. From the visits it is seen that his condition is slightly improving. The advice of all is to increase visits to the centre. The intensive sessions will continue for more than a year. The package price per month is £7100 which is unaffordable for us. We are starting research and treatment abroad.

Let's bring back his smile and happy childhood.

Виж още
Новини
3-ти юли 2024
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Одобрено изплащане Approved repayment
Плащане за терапия със стволови клетки. Цената включва 4 вливки, които ще се правят всеки петък 19.07, 26.07, 02.08 и 09.08.2024г. в Медицински Центъ... Payment for stem cell therapy. The price includes 4 infusions, which will be made every Friday 19.07, 26.07, 02.08 and 09.08.2024 in the Medical Cente...
4900.83 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
16-ти юни 2024
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Ново изследване :) New research :)
Привет на всички. Нови 19 пункта олово са намалени с процедурите, които се провеждат при др. Антонучи. Борбата продължава. Все още Ради е с 30 пъти на... Hello everyone. A new 19 point lead has been reduced with the procedures taking place under Dr. Antonucci. The fight continues. Still Rady is at 30 ti...
 
23-ти април 2024
Марио Колев организира кампания за Радослав Колев
Стволови клетки и второ ФМТ 15,04-19,04,2024г. Stem Cell and Secondary FMT 15,04-19,04,2024.
Привет на всички дарители и доброжелатели на Ради. Ние вече сме си в България. Процедурите и на двете манипулации минаха успешно. Сега се иска търпен... Greetings to all of Radi's donors and well-wishers. We are already in Bulgaria. The procedures of both manipulations were successful. Now patience an...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.