Дарители по кампания - Спасете живота на Георги


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

23.78 лв. преди 6 минути
4.42 лв. преди 1 ден
29.03 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
105.88 лв. преди 2 седмици
14.25 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
Shape