Дарители по кампания - Спасете живота на Вели


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

15000 лв. преди 30 минути
196.5 лв. преди 5 часа
70500 лв. преди 6 часа
29.05 лв. преди 9 часа
24.15 лв. преди 10 часа
14.26 лв. преди 11 часа
196.35 лв. преди 20 часа
38.38 лв. преди 21 часа
14.26 лв. преди 22 часа
19.2 лв. преди 1 ден
46.6 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
18.89 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
18.6 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
48.71 лв. преди 1 ден
4.41 лв. преди 1 ден
48.75 лв. преди 1 ден
29 лв. преди 1 ден
24.12 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
19.2 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
17956.66 лв. преди 2 дни
12.3 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
98.29 лв. преди 2 дни
147.25 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
48.06 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
117.52 лв. преди 2 дни
98 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
24.11 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
2.45 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
29.03 лв. преди 2 дни
27.08 лв. преди 2 дни
28.98 лв. преди 2 дни
67.75 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
18.9 лв. преди 2 дни
38.81 лв. преди 2 дни
102.85 лв. преди 2 дни
196.5 лв. преди 2 дни
290.87 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
95.31 лв. преди 2 дни
0.49 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
28.98 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 3 дни
95.04 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
98 лв. преди 3 дни
24.12 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
14.27 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
24.12 лв. преди 3 дни
18.62 лв. преди 3 дни
29 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.25 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
48.75 лв. преди 3 дни
14.27 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
29.14 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
9.21 лв. преди 3 дни
97.77 лв. преди 3 дни
48.67 лв. преди 3 дни
29.05 лв. преди 3 дни
2.45 лв. преди 3 дни
11.06 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
1.47 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
14.32 лв. преди 3 дни
48.25 лв. преди 3 дни
58.51 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
29.05 лв. преди 3 дни
51.7 лв. преди 3 дни
29.05 лв. преди 3 дни
48.67 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
29.03 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
4.13 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
42.94 лв. преди 3 дни
9.08 лв. преди 3 дни
13.72 лв. преди 3 дни
29.1 лв. преди 3 дни
18.48 лв. преди 3 дни
18.62 лв. преди 3 дни
14.24 лв. преди 3 дни
9.38 лв. преди 3 дни
48.71 лв. преди 3 дни
28.28 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
28.28 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
28.98 лв. преди 4 дни
58.78 лв. преди 4 дни
4.43 лв. преди 4 дни
Shape