Дарители по кампания - Спасете ръката на Габи


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.8 лв. преди 11 месеца
48.69 лв. преди 11 месеца
27.09 лв. преди 11 месеца
24.1 лв. преди 1 година
48.05 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
96.8 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
6.32 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
38.31 лв. преди 1 година
105.99 лв. преди 1 година
18.92 лв. преди 1 година
8.88 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
8.96 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
8.96 лв. преди 1 година
18.41 лв. преди 1 година
18.51 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
13.72 лв. преди 1 година
47.15 лв. преди 1 година
8.95 лв. преди 1 година
18.51 лв. преди 1 година
8.91 лв. преди 1 година
13.81 лв. преди 1 година
8.96 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
16.2 лв. преди 1 година
18.51 лв. преди 1 година
18.62 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
9.07 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
8.95 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
8.96 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
Shape