Спаси живота на Поли Save Polly's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3450 Дарители
140564.05 EUR дарени от 127823 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Десислав Соколов
Бенефициент
Полина Георгиева Антова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
56778.45 EUR
Десислав Соколов организира кампания за Полина Георгиева Антова
Приключила
Налична сума
56778.45 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

9-ти юли 2024
Поли още е в Турция на лечение борат се с някаква инфекция Polly is still in Turkey for treatment fighting some infection
Документи Общо: 1 документа
1500 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.