Спаси живота на Йорданка Save Jordan's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Спаси живота на Йорданка Save Jordan's life

268 Дарители
8035.73 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Даниела Желева
Бенефициент
Йорданка Павлова Василева
Крайна дата
Край след 27 дни
Налична сума
7244.59 EUR
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Край след 27 дни
Налична сума
7244.59 EUR

!!! СПЕШНО!!! МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ ДА ЖИВЕЯ- БОРЯ СЕ С ЕДИН ОТ НАЙ РЕДКИТЕ И ЖИВОТО ЗАСТРАШАВАЩИ ВИДОВЕ- РАК НА ПАНКРЕАСА.

Обръщам се към Вас с молба за помощ в момент на отчаяние. Моля Ви, помогнете ми.

Аз съм Йорданка на 46 години имам прекрасен син на 22 години. Януари месец тази година започнаха болките в целия корем и тръгваха към гърба започна едно сваляне на килограми което вече беше плашещо бързо. Приеха ме в болницата в Ямбол, тъй като започна и повръщане стопираха нещата за около седмица, изписаха ме, но болките се увеличаваха реших да предприема лечение в Пловдив в болница “Пълмед”.

От там започнаха скенери и всякакви изследвания, излезе съмнение за РАК НА ПАНКРЕАСА . След седмично лечение отново ме изписаха вече с диагнозата. Препоръчаха ми да отида за повторно мнение и да започна лечение в Турция Истанбул болница Istinye Bahcesehir Liv Hospital там направиха всички необходими изследвания и потвърдиха диагнозата РАК НА ПАНКРЕАСА както и силно увредена жлъчка.

Нуждая се от химиотерапии и операция  на панкреаса вече болките са нетърпими с всеки изминал ден те се засилват.Също така имам заболяване ЗАХАРЕН ДИАБЕТ. 

Моля Ви, помогнете ми да преборя тази ужасна болест! 
Всеки един лев и всяко едно споделяне са от огромно значение! 

Благодаря Ви от цялото си сърце, на всички които ще ми помогнат да преборя коварната болест!

!!! URGENT!!! PLEASE HELP ME LIVE- I AM BATTLING ONE OF THE RAREST AND MOST LIFE THREATENING CANCERS- PANCREATIC CANCER.

I am reaching out to you asking for help in a time of desperation. Please help me.

I am Jordanka 46 years old I have a wonderful 22 year old son. January this year the pains started all over my abdomen and going to my back started a weight loss which was already frighteningly fast. I was admitted to the hospital in Yambol, as it started and vomiting stopped things for about a week, I was discharged but the pains were increasing I decided to take treatment in Plovdiv at Pulmed hospital.

From there they started scans and all kinds of tests, suspected PANCREAS CANCER came up. After a week of treatment I was discharged again with the diagnosis. I was advised to go for a second opinion and start treatment in Turkey Istinye Bahcesehir Liv Hospital in Istanbul where they did all the necessary tests and confirmed the diagnosis of PANCREAS CANCER as well as severely damaged bile.

I need chemotherapies and pancreatic surgery now the pain is intolerable every day they are getting worse.I also have a disease called CURED DIABETES.

Please help me fight this terrible disease!
Every single penny and every single sharing makes a huge difference!

Thank you from the bottom of my heart to everyone who will help me fight this insidious disease!

Виж още
Новини
15-ти юли 2024
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте тези лекарства са и изписани от Иван Рилски защото са и паднали показателите на левкоцитите и не може да се направи химиотерапията . Лекарст... Hello these drugs are and prescribed by Ivan Rilsky because her leukocyte count has dropped and chemotherapy can not be done. The drugs are to raise t...
41.21 EUR Възстановени средства за разходи
0.35 EUR Транзакционна такса
3-ти юли 2024
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте това е бележка за преливане на албумин, който е за химиотерапията. Преливан е в болница Иван Рилски сега на последния и курс. Hi this is a note about albumin transfusion which is for chemotherapy. He was transfused at Ivan Rilski hospital now on his last course.
68.01 EUR Възстановени средства за разходи
0.35 EUR Транзакционна такса
26-ти юни 2024
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте добри хора. Тези лекарства са изписани на Дани от за провеждането на химиотерапията за да можа да подсили показателите си. Hello good people. Danny has been prescribed these medications for his chemotherapy so he can boost his vitals.
331.37 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.