Всички новини за кампания Спаси живота на Йорданка

15-ти юли 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте тези лекарства са и изписани от Иван Рилски защото са и паднали показателите на левкоцитите и не може да се направи химиотерапията . Лекарствата са за повишаване на стойностите. Hello these drugs are and prescribed by Ivan Rilsky because her leukocyte count has dropped and chemotherapy can not be done. The drugs are to raise the values.

41.21 EUR Възстановени средства за разходи
0.35 EUR Транзакционна такса
3-ти юли 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте това е бележка за преливане на албумин, който е за химиотерапията. Преливан е в болница Иван Рилски сега на последния и курс. Hi this is a note about albumin transfusion which is for chemotherapy. He was transfused at Ivan Rilski hospital now on his last course.

68.01 EUR Възстановени средства за разходи
0.35 EUR Транзакционна такса
26-ти юни 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте добри хора. Тези лекарства са изписани на Дани от за провеждането на химиотерапията за да можа да подсили показателите си. Hello good people. Danny has been prescribed these medications for his chemotherapy so he can boost his vitals.

331.37 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса
18-ти юни 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили хора състоянието на Йорданка за сега няма подобрение . От панкреаса и се образува вода в корема и източваха изкараха 7 литра с пункция. Сега се налага да се прелива албумин. На 23 юни отново ще бъде приета за ново преливане. Hello dear people Jordan's condition for now has no improvement. From her pancreas water formed in the abdomen and drained out 7 liters with puncture. Now she has to be transfused with albumin. She will be admitted again on June 23 for another transfusion.

89.49 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса
10-ти юни 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте добри хора състоянието на Йорданка всеки ден се променя петък е вдигнала отново температура по спешност е постъпила отново в болницата болката в корема и е много силна предписани са диуретици, ако до втора трета химиотерапия не започне да спада корема ще се наложи източване. Лекуващия лека... Hello good people Jordan's condition is changing every day Friday she has picked up temperature again on emergency admitted back to hospital abdominal pain and is very severe prescribed diuretics if by second third chemo does not start to drop abdomen will need draining. The doctor sent her for test...

84.38 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса
3-ти юни 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте добри хора Йорданка вече започна лечение с химиотерапия. Лекарствата за който изискваме плащане са за приемане слес терапията . Преди седмица са направени 2 преливания. На 6 юни отново ще бъде приета за изследвания на кръвта за да видят как и понася химиотерапията. Ако всичко с изследвания... Hello good people Jordan has already started chemotherapy treatment. The medicines for which we require payment are to be taken after the therapy. 2 transfusions were done a week ago. On June 6 she will be admitted again for blood tests to see how she is tolerating the chemotherapy. If all is well w...

37.76 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса
11-ти май 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Новини за Йорданка News for Jordan

Здравейте добри хора . Поради голямата сума която искат от Турция за лечението на Йорданка се налага лечение в България. Сумата е непосилна за всички нас. Към момента състоянието й е стабилизирано беше в ВМА София две седмици тъй като се влоши с много висока температура. В момента са изпратени изсл... Hello good people . Because of the large amount they are asking from Turkey for the treatment of Yordanka, treatment in Bulgaria is necessary. The amount is unaffordable for all of us. At the moment her condition has been stabilized she was in MMA Sofia for two weeks as she deteriorated with very h...

9-ти май 2024
Даниела Желева е организатор за бенефициент Йорданка Павлова Василева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Преди седмица Йорданка беше на лечение в ВМА София, след изписване от болницата тя се влоши с повишена температура. Наложи се спешно приемане отново в момента е в болницата в по добро състояние. Направени са изследвания който са изпратени в Германия изчакват се да бъдат изпратени на докторите в Софи... A week ago Yordanka was treated at the MMA Sofia, after discharge from the hospital she deteriorated with fever. She had to be admitted urgently again and is now in the hospital in better condition. Tests have been done and sent to Germany waiting to be sent to the doctors in Sofia.

266 BGN Възстановени средства за разходи
0.6 BGN Транзакционна такса