Спаси живота на Йорданка Save Jordan's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
268 Дарители
8035.73 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Даниела Желева
Бенефициент
Йорданка Павлова Василева
Крайна дата
Край след 23 дни
Налична сума
7097.64 EUR
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Край след 23 дни
Налична сума
7097.64 EUR

Новини за Йорданка News for Jordan

11-ти май 2024

Здравейте добри хора .

Поради голямата сума която искат от Турция за лечението на Йорданка се налага лечение в България. Сумата е непосилна за всички нас. Към момента състоянието й е стабилизирано беше в ВМА София две седмици тъй като се влоши с много висока температура. В момента са изпратени изследвания в Германия изчакваме резултатите за да се вземе решения какво лечение да бъде наложено. Лечението ще бъде преместено изцяло в България. Благодаря.

Hello good people .

Because of the large amount they are asking from Turkey for the treatment of Yordanka, treatment in Bulgaria is necessary. The amount is unaffordable for all of us. At the moment her condition has been stabilized she was in MMA Sofia for two weeks as she deteriorated with very high fever. Currently tests have been sent to Germany we are waiting for the results to decide what treatment to impose. The treatment will be moved entirely to Bulgaria. Thank you.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.