Спаси живота на Йорданка Save Jordan's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
268 Дарители
8035.73 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Даниела Желева
Бенефициент
Йорданка Павлова Василева
Крайна дата
Край след 23 дни
Налична сума
7097.64 EUR
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Край след 23 дни
Налична сума
7097.64 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юни 2024
Здравейте добри хора Йорданка вече започна лечение с химиотерапия. Лекарствата за който изискваме плащане са за приемане слес терапията . Преди седмица са направени 2 преливания. На 6 юни отново ще бъде приета за изследвания на кръвта за да видят как и понася химиотерапията. Ако всичко с изследванията е наред химиотерапията продължава. Както и ще се направи изследване дали няма разсейки по костите. Hello good people Jordan has already started chemotherapy treatment. The medicines for which we require payment are to be taken after the therapy. 2 transfusions were done a week ago. On June 6 she will be admitted again for blood tests to see how she is tolerating the chemotherapy. If all is well with the tests the chemotherapy continues. As well as testing will be done to see if there are any bone spurs.
Документи Общо: 1 документа
37.76 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.