Спаси живота на Йорданка Save Jordan's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
268 Дарители
8035.73 EUR дарени от 127823 EUR
Организатор
Даниела Желева
Бенефициент
Йорданка Павлова Василева
Крайна дата
Край след 23 дни
Налична сума
7097.64 EUR
Даниела Желева организира кампания за Йорданка Павлова Василева
Край след 23 дни
Налична сума
7097.64 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

26-ти юни 2024
Здравейте добри хора. Тези лекарства са изписани на Дани от за провеждането на химиотерапията за да можа да подсили показателите си. Hello good people. Danny has been prescribed these medications for his chemotherapy so he can boost his vitals.
331.37 EUR Възстановени средства за разходи
0.31 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.