Спаси живота на Златка Save Zlatka's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Спаси живота на Златка Save Zlatka's life

14 Дарители
363.33 EUR дарени от 613 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Златка Стефанова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Златка Стефанова е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, добри хора. Наскоро съпругът ми почина и аз останах сама. Моля ви помогнете ми.

Имам много заболявания. Двете ми тазобедрени стави са за подмяна, но ще бъде на по-късен етап. Сега е  най-наложаща операцията на очите ми.

Според лекарите операцията не трябва да се отлага, тъй като един ден може да е вече късно. Като първо трябва да се направи операцията на едното око, а след това на другото. Здравна каса покрива операцията, но аз трябва да заплатя лещата, която струва 1200лв

Мили хора може би вашето малко ще бъде много за мен един ден и то в най-скоро време да мога да виждам децата си и внуците си да мога да се движа, да не бъда в тежест на никого. За това кратко време сумите са непосилни за мене тъй като останах вече сама. Благодаря Ви !

Hello, good people. Recently my husband passed away and I was left alone. Please help me.

I have many diseases. Both my hip joints are for replacement but it will be at a later stage. The most pressing now is my eye surgery.

According to the doctors the surgery should not be postponed as one day it may be too late. As first the surgery should be done on one eye and then the other. Health insurance covers the operation, but I have to pay for the lens, which costs 1200lv.

Dear people maybe your little will be a lot for me one day and soon to be able to see my children and grandchildren to be able to move around, not to be a burden to anyone. In this short time the amounts are overwhelming for me as I am now left alone. Thank you !

Виж още
Новини
12-ти юли 2024
Златка Стефанова
Одобрено изплащане Approved repayment
С всеки изминат ден намалява зрението ми чувствам как лявото ми око почти не вижда появяват се едни ленти които ми пречат да виждам нормално окото ми... Every day my vision decreases I feel my left eye almost cannot see some bands appear which prevent me from seeing normally my eye starts to tear even...
362.58 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.