Всички новини за кампания

12-ти юли 2024
Златка Стефанова
Одобрено изплащане Approved repayment

С всеки изминат ден намалява зрението ми чувствам как лявото ми око почти не вижда появяват се едни ленти които ми пречат да виждам нормално окото ми започва да сълзи въпреки че съм с очила,които са изписани от очен специалист . Аз вярвам че специалистът към който съм насочена Доцент Митов ще ми по... Every day my vision decreases I feel my left eye almost cannot see some bands appear which prevent me from seeing normally my eye starts to tear even though I have glasses which are prescribed by an eye specialist. I believe that the specialist I have been referred to Docent Mitov will help me to be...

362.58 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса