Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Изпращаме плащане за ветеринарните ни сметки, директно към клиника Провет. Благодарение на дарителите, общото ни задължение към тях спада на 1533лв. Благодарим ви<3

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели