Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 2320.2 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Плащане по сметките на коте Селена и Калояна. С това се покриват изцяло и задълженията ни към Многопрофилна клиника спадат на 4889лв! Благодарим ви, приятели, страхотни сте!!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели