Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 520 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Плащане на част от сметката на коте Пандора към Многопрофилна клиника.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели