СПАСИ ЛОВЕШКА ЛАПИЧКА SAVE THE LITTLE HUNTING PAW

Животни 0/0
19 Дарители
429.55 EUR дарени от 1023 EUR
Организатор
Nataliya Bellony
Бенефициент
Ловешки Лапички
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
55.87 EUR
Nataliya Bellony организира кампания за Ловешки Лапички
Край след 161 дни
Налична сума
55.87 EUR

Одобрено изплащане Payment approved

1-ви април 2024
Първите 10 котки и 4 кучета бяха кастрирани в град Ловеч чрез КАМПАНИЯТА ЗА НАМАЛЕНИ КАСТРАЦИИ (40лв-котка; 60лв-куче) на Ловешки Лапички в Ловеч. За да се намали цената на кастрациите бяха заплатени общо 620 лв от дарения от които 449.31 лв от КАМПАНИЯТА СПАСИ ЛОВЕШКА ЛАПИЧКА https://pavelandreev.bg/campaign/spasi-loveshka-lapichka От кампанията се възползваха бездомничета обгрижвани в град Ловеч и Община Ловеч от следните доброволци: Йовка Игнева (1 котка), Деляна Раковска (1 котка), Шоко (3 котки), Минко Радойчевски (5 котки), Ина Христова (2 кучета), Жана Серафимова (2 кучета) 5 Котки бяха кастрирани във Ветеринарен център "Доверие" Бул. България 15 и 5 котки и 4 кучета в Ветеринарен Комплекс - Ловеч бул. България 72. Сърдечно благодарим на всички дарители в КАМПАНИЯТА СПАСИ ЛОВЕШКА ЛАПИЧКА (https://pavelandreev.bg/campaign/spasi-loveshka-lapichka) Тодор Матеев - 85 лв. Цветелина Иванова- 48.9 лв. Преслава - 37.86 лв. Ivalina Hristova - 19.26 лв. В - 48.12 лв. Анонимен - 19.26 лв. Десислава Георгиева - 48.75 лв. Милена Ялъмова-Дуайър - 94.94 лв. Анонимен - 47.23 лв. Благодарим ви за разбирането и участието в разрешаването на проблема с популацията на бездомните животни, който засяга всички нас. The first 10 cats and 4 dogs were neutered in the city of Lovech through the REDUCED CASTRATION CAMPAIGN (40lv-cat; 60lv-dog) of Love Paws in Lovech. In order to reduce the cost of the castrations a total of 620 BGN were paid from donations of which 449.31 BGN from the SAVE LOVESHKA LAPICHKA CAMPAIGN https://pavelandreev.bg/campaign/spasi-loveshka-lapichka The campaign benefited homeless animals cared for in the city of Lovech and Lovech Municipality by the following volunteers: Yovka Igneva (1 cat), Deljana Rakovska (1 cat), Shoko (3 cats), Minko Radoychevski (5 cats), Ina Hristova (2 dogs), Zhanna Serafimova (2 dogs) 5 cats were neutered in the Veterinary Center "Doverie" Blvd. Bulgaria 15 and 5 cats and 4 dogs in Veterinary Complex - Lovech Blvd. We would like to thank all the donors in the SAVE LOVECHKA LAPPY CAMPAIGN (https://pavelandreev.bg/campaign/spasi-loveshka-lapichka) Todor Mateev - 85 BGN. Tsvetelina Ivanova - 48.9 BGN. Preslava - 37.86 BGN. Ivalina Hristova - 19.26 BGN. B - 48.12 BGN. Anonymous - 19.Desislava Georgieva - 48.75 BGN. Milena Yalamova-Dwyer - 94.94 BGN. Anonymous - 47.23 BGN. Thank you for your understanding and participation in solving the problem of the stray animal population that affects us all.
448.11 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.