Спаси Павел от коварната болест Save Paul from the insidious disease

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
896 Дарители
26792.81 EUR дарени от 100000 EUR
Организатор
Димитър Димитров
Бенефициент
Павел Димитров Маринчев
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
17775.27 EUR
Димитър Димитров организира кампания за Павел Димитров Маринчев
Край след 40 дни
Налична сума
17775.27 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

25-ти юни 2024
Приятели искам да ви осведомя за състоянието на Павел. На 21еи този месец трябваше да му се направи последното вливане от химиотерапията за първият етап. Обаче за съжаление понеже имаше температура го отложиха за 25ти и му назначиха лечение чрез енджексии. Физически за сега е добре,само дето бързо се изморява но мисля,че е нормално след химиотерапии те. Искам на всички които помагате на Павел да ви благодаря от-сърце. Friends I want to update you on Paul's condition. On the 21st of this month he had to have the last infusion of chemotherapy for the first stage. However, unfortunately because he had a fever they postponed it until the 25th and scheduled him for treatment via enjections. Physically he is fine for now, he just gets tired quickly but I think it is normal after chemo treatments. I want to thank all of you who are helping Paul from the bottom of my heart.
Документи Общо: 2 документа
165.51 EUR Възстановени средства за разходи
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.