Дарители по кампания - СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.35 лв. преди 2 седмици
34.08 лв. преди 2 седмици
9.5 лв. преди 2 седмици
28.5 лв. преди 1 месец
117.7 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
18.21 лв. преди 1 месец
9100 лв. преди 1 месец
19.11 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
190 лв. преди 2 месеца
117.7 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
26.03 лв. преди 2 месеца
28.5 лв. преди 2 месеца
5.34 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
23.14 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
14.25 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
14.32 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
38.88 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
37.41 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
980.5 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
7.38 лв. преди 3 месеца
14.07 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
15.22 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
17.25 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
24.08 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
64.49 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.45 лв. преди 3 месеца
8.26 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
95 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
23.69 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
76 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
427.5 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
390.2 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
58.6 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
124.59 лв. преди 4 месеца
4.13 лв. преди 4 месеца
97.13 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
57.77 лв. преди 4 месеца
47.23 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
18.44 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
45.14 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
192.67 лв. преди 4 месеца
47.87 лв. преди 4 месеца
18.41 лв. преди 4 месеца
38.44 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
31.11 лв. преди 4 месеца
18.36 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
13.6 лв. преди 4 месеца
47.87 лв. преди 4 месеца
47.87 лв. преди 4 месеца
9.25 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
Shape