Всички новини за кампания СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ

23-ти февруари 2024
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Одобрено изплащане Approved repayment

Мили Дарители!В хода на проследяване на основното заболяване на Били,установиха перикарден излив,който налага лечение и съответно чести проследявания.Моля за изплащане на транспортни средства и лекарства. Dear Donors!In the course of follow-up of Billy's main disease, they found a pericardial effusion, which requires treatment and frequent follow-ups.I am asking for payment of transport and medicines.

Виж още
130 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
7-ми февруари 2024
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за въстановяване за транспортни разходи свързани с лечението на Биляна. I am requesting reimbursement for transportation costs associated with Biljana's treatment.

119 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
14-ти януари 2024
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Зов за помощ A call for help

Здравейте Приятели, Дарители, Добри, Съпричастни Хора!🙏Всеки запознат с нашата история,знае ,че Били претърпя 5 неврохирургични интервенции за около две години..Изключително тежък период за детето ми и за мен ..Диагнозата й е хидроцефалия и арахноидит.Последната й операция беше преди месеци в клиник... Hello Friends, Donors, Kind, Compassionate People!🙏Everyone familiar with our story knows that Billy underwent 5 neurosurgical interventions in about two years..Her diagnosis was hydrocephalus and arachnoiditis.Her last surgery was months ago in a clinic in Turkey.After a medical error in Bulgaria,a...

22-ри декември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
ЗОВ ЗА ПОМОШ 22.12.23г VOTE FOR HELP 22.12.23

Здравейте Приятели,Дарители Добри, Съпричастни Хора!❤️В навечерието на Коледа,искам да изкажа моята Огромна Благодарност,за това,че помогнахте Били да БЪДЕ тук и сега!Благодарение на Прекрасния ЧОВЕК ПАВЕЛ АНДРЕЕВ И ВАС,детето ми е живо.!🙏🙏🙏Благодарение на всички Вас,имам привилегията да съм на Коле... Hello Friends,Kind Donors, Compassionate People!❤️В on Christmas Eve,I would like to express my HUGE THANKS,for helping Billy to BE here and now!Thanks to the WONDERFUL MAN PAVEL ANDREEV AND YOU,my child is alive.!🙏🙏🙏Thanks to all of you,I have the privilege to be at Christmas with my child,thanks t...

21-ви ноември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за възстановяване на средства по лична сметка за хотел и транспорт свързани с лечението на Биляна. I am requesting reimbursement of funds on my personal account for hotel and transportation related to Biliana's treatment.

Виж още
440 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
20-ти ноември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Зов за Помощ!🙏🙏🙏 Call for Help!

Здравейте скъпи Приятели, Дарители,добри съпричастни хора.🙏Включвам се с новини за лечението на Били.Рехабилитацията помогна много за стабилизирането на Били.Всичко до тук се случи благодарение на Павел Андреев и всички вас!❤️Върнахте надеждата в нашия живот!🙏Преди няколко дни бяхме в Турция за конт... Hello dear Friends, Donors, kind and compassionate people.🙏I am joining you with news about Billy's treatment.The rehabilitation has helped a lot to stabilize Billy.Everything that has happened so far is thanks to Pavel Andreev and all of you!❤️Върнахте the hope in our lives!🙏A few days ago we were...

16-ти ноември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за изплащане към болница Аджибадем,за допълнителни изследвания сонография на корем , и ЯМР на глава и шийна област. I am requesting payment to Ajibadem Hospital,for further investigations sonography of abdomen , and MRI of head and neck.

903.74 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
13-ти ноември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за плащане към болница Аджибадем,за изследвания,прегледи,анализи на Биляна I ask for payment to Ajibadem Hospital, for research, examinations, analyses of Biljana

4194.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
23-ти октомври 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
ЗОВ ЗА ПОМОЩ🙏🙏🙏🙏🙏 23.10.23г CALL FOR HELP🙏🙏🙏🙏🙏 10/23/23

Здравейте Добри Съпричастни хора, Приятели Дарители!❤️ Безкрайни благодарности на Павел Андреев и всички Вас,за безценната помощ,за Вашата Човечност,за всичко,което направихте за да бъде спасена нашата прекрасна Били!🙏❤️🙏. Благодарение на всички ви,Били напредва с възстановяването си.Всичко дължим н... Hello Good Compassionate People, Friends Donors!❤️ Endless thanks to Pavel Andreev and all of you for your invaluable help, for your Humanity, for everything you did to save our lovely Billie!🙏❤️🙏. Thanks to all of you,Billy is progressing with his recovery.We owe it all to God and his Angels-YOU!❤️...

4-ти октомври 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за възстановяване на средства за закупени лекарства на Биляна. I am asking for reimbursement for medicines purchased for Biljana.

Виж още
395 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
29-ти септември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
ЗОВ ЗА ПОМОЩ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 29.09.23г CALL FOR HELP 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 29.09.23

Здравейте Добри хора, Дарители 🙏❤️🙏.Дъщеря ми Били претърпя тежка и сложна операция -арахноидит в клиника в Турция.Благодарение на Павел Андреев и всички вас,детето ми беше спасено.❤️След операцията успяхме да направим рехабилитация за месец.Ефекта е добър и шанса да се възстанови напълно е все по г... Hello Good People, Donors 🙏❤️🙏.My daughter Billy underwent a severe and complicated surgery -arachnoiditis in a clinic in Turkey.Thanks to Pavel Andreev and all of you,my child was saved.❤️След the surgery we were able to do rehabilitation for a month.The effect is good and the chance to fully recov...

20-ти септември 2023
Боянка никова е организатор за бенефициент БИЛЯНА ХРИСТОВА
ЗОВ ЗА ПОМОЩ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 HELP ZOUVE 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Здравейте,Добри, Съпричастни хора, Приятели, Дарители ❤️.Всички запознати с историята на Били,знаят,че след поредната тежка операция ,Били започна роботизирана рехабилитцията и кинезитерапия,които са от същественно значение за когнитивното й и емоционално възстановяване.Седмичната вноска е 660 евро... Hello,Good, Compassionate people, Friends, Donors ❤️.All familiar with Billy's story know that after another severe surgery,Billy began robotic rehabilitation and kinesiotherapy,which are essential for her cognitive and emotional recovery.The weekly contribution is 660 euros without stay,an amount a...