Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 68477.5 лв. Транзакционна такса: 88.46 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изисканото плащане е за нервнохирургична интервенция в размер на 35 000 евро

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели