СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ A HASTY CALL FOR HELP

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2930 Дарители
61456.99 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Боянка никова
Бенефициент
БИЛЯНА ХРИСТОВА
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
2927.53 EUR
Боянка никова организира кампания за БИЛЯНА ХРИСТОВА
Край след 38 дни
Налична сума
2927.53 EUR

СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ🙏🙏🙏🙏🙏 URGENT CALL FOR HELP🙏🙏🙏🙏🙏

12-ти август 2023

Здравейте Добри хора,Приятели , Дарители ❤️🙏❤️Последни новини за Били:от няколко дни сме в България.Както знаете благодарение на Павел Андреев и всички вас,Били беше оперирана в болница в Турция.Операция,тежка като сложност и часове.Диагнозата на Били е хидроцефалия и гръбначен арахноидит.За две години и половина,преживя общо 5 операция,от които последна най тежка .След лекарска грешка,поради шоково регулиране на клапата,изпадна в безсъзнание,остана обездвижена,последва пункция след пункция и регулиране на клапата с,убеждаване,че същата работи.Оказа се, МАЛФУНКЦИЯ на клапата.Смениха клапата и ни изписаха в състояние на квадрипареза,с думите,приемете нещата....Благодарение на Павел Андреев и всички вас, Били беше оперирана в Турция и веднага започна да усеща крайниците си.Следва рехабилитация,за да може отново да стане пълноценен човек.Имаме оферта,която обаче е непосилна за нас 28 000 евро.Били е зависима от мен във всичко,има тремор на ръцете,замята дясно стъпало,слабост от коленете надолу,Неможе да изкачва стълби и да кляка.Моля от все сърце,който ,може и иска да помогне,да даде шанс Били да е отново пълноценен човек.🙏Всяка помощ дори най малката е шанс за Били да стане отново усмихнатия,лъчезарен,добронамерен човек,който беше преди да се БЛАГОДАРИМ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ,БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hello Good People,Friends,Donors ❤️🙏❤️Последни news about Billy:we have been in Bulgaria for a few days.As you know thanks to Pavel Andreev and all of you,Billy was operated in a hospital in Turkey.The operation was difficult in terms of complexity and hours.Billy's diagnosis was hydrocephalus and spinal arachnoiditis.In two and a half years,she had a total of 5 operations,the last one the most severe.After a doctor's error,due to a shock adjustment of the valve,she fell unconscious,remained immobilized,followed by puncture after puncture and adjustment of the valve with,convincing,that the same works.It turned out MALFUNCTION of the valve.They changed the valve and discharged us in a state of quadriparesis,with the words,accept things....Thanks to Pavel Andreev and all of you, Billy was operated on in Turkey and immediately began to feel his limbs.Rehabilitation follows so that he can become a full person again.We have an offer,which is unaffordable for us 28 000 euros.Billy is dependent on me for everything,has a tremor of the hands,throws the right foot,weakness from the knees down,Can not climb stairs and squat.Please from the bottom of my heart,who can and wants to help,give Billy a chance to be a full person again.🙏Any help even the smallest is a chance for Billy to become the smiling,beaming,kind-hearted person he was before THANK YOU FROM THE HEART,GOD BLESS YOU!🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.