СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ A HASTY CALL FOR HELP

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2930 Дарители
61456.99 EUR дарени от 76694 EUR
Организатор
Боянка никова
Бенефициент
БИЛЯНА ХРИСТОВА
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
2927.53 EUR
Боянка никова организира кампания за БИЛЯНА ХРИСТОВА
Край след 38 дни
Налична сума
2927.53 EUR

СПЕШЕН ЗОВ ЗА ПОМОЩ🙏 26.07.23г URGENT CALL FOR HELP🙏 26.07.23

26-ти юли 2023

Здравейте Добри хора, ❤️Приятели❤️, Дарители❤️ 🙏Преди 5дни Били❤️ беше оперирана в болницата в Турция.Операцията беше тежка ,като сложност и по часове.Отлепени бяха нервите в шийната област(заболяването е арахноидит)След операцията Били започна да усеща крайниците си.До тук похарчените средства са повече от 90 000 лева.Операцията се случи благодарение на Павел Андреев ❤️и всички Вас🙏❤️❤️.Нямам думи,с които искам на всички Вас да се отблагодаря!,🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️Вярвайте ми, думите не ми стигат.....Следва нелек постоперативен период на възстановяване и последваща рехабилитация.За жалост всички финансови средства са изчерпани.Престоя ни тук ще е още 10 дни,възстановяване и лечение,а това струва 10 000 евро,абсолютно непосилна сума за нас...Моля всеки един от вас,🙏умолявам.🙏..всеки,който има възможност дори с малко да ни помогне,абсолютно всяка дори мъничка помощ е от значение,за това, Били да се възстанови и проходи🙏🙏🙏Наличната сума по платформата е 300 лв.Времето и обстоятелствата ни притискат.След 10дни сумата за престой ,възстановяване и лечение на този етап трябва да се заплатят към болницата.Тази сума е непосилна за нас..МОЛЯ ВСЕКИ,КОЙТО ИСКА И МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ🙏🙏🙏🙏🙏.БЛАГОДАРЯ ВИ С ЦЯЛОТО МИ МАЙЧИНО СЪРЦЕ И ДЕ ПОКЛАНЯМ ДО ЗЕМИ,ЗА ТОВА,ЧЕ СПАСЯВАТЕ ЖИВОТИ!БОГ ДА ЕИ ВЪРНЕ СТОКРАТНО ДОБРОТО.БЛАГОСЛОЕННИ БЪДЕ ДО ВЕКА!🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hello Good people, ❤️Приятели❤️, Дарители❤️ 🙏 5 days ago Били❤️ was operated in the hospital in Turkey.The operation was difficult, in terms of complexity and hours.The nerves in the neck area were detached(the disease is arachnoiditis)After the operation Billy started to feel his limbs.The money spent so far is more than 90 000 leva.The operation happened thanks to Pavel Andreev ❤️и all of you🙏❤️❤️.I have no words to thank you all!,🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️Вярвайте me, words are not enough for me.....There follows a difficult postoperative period of recovery and subsequent rehabilitation.Unfortunately all financial means are exhausted.Our stay here will be another 10 days,recovery and treatment,and this costs 10 000 euros,an absolutely unaffordable amount for us...I ask each and every one of you,🙏please.🙏..anyone who has the opportunity to help us even a little,absolutely every little help is important for Billy to recover and walk🙏🙏🙏The amount available on the platform is 300 BGN.Time and circumstances are pressing us.After 10days the amount for stay ,recovery and treatment at this stage should be paid to the hospital.This amount is unaffordable for us.PLEASE EVERYONE WHO WANTS AND CAN HELP🙏🙏🙏🙏🙏.THANK YOU WITH ALL MY MOTHERLY HEART AND BOW DOWN TO THE GROUND,FOR SAVING LIVES!MAY GOD RETURN THE GOOD A HUNDREDFOLD.BLESSED BE FOREVER!🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.