Спешна подкрепа за Рени Emergency support for Reni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
98 Дарители
3100.9 EUR дарени от 69024 EUR
Организатор
Рени Ваклинова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
3100.68 EUR
Рени Ваклинова е организатор на кампанията
Край след 70 дни
Налична сума
3100.68 EUR

С вяра в доброто и надежда за чудо! With faith in the good and hope for a miracle!

22-ри май 2024

🍀🙏СПЕШНА ПОДКРЕПА ЗА РЕНИ 🙏🍀 ❤️Здравейте, приятели, добри състрадателни мили хора, Притеснена съм, че средствата за моето лечение са твърде недостатъчни. Събрани са едва около 10 000лв., а необходимата сума за доплащане е 72 500евро. Това е пречка да замина в Беларус за бъбречна трансплантация. Очаквам да ме повикат във всеки един момент. 🍀🙏♥️🍀🙏😉🍀❤️♥️🙂🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀 С апел за помощ , в подкрепа на моята кампания, моля всички вас , добри хора, средствата са недостатъчни, което може да бъде причина за пропуснат шанс. От клиниката изискват плащане на цялото лечение 72 500евро. 🍀🙏🍀Дарете надежда и дайте шанс на една жена и майка да продължи да бъде до семейството си. Мечтая за един обикновен нормален живот. Искам да работя, да се грижа за детето си, семейство, близки....искам отново да излизам, да се срещам с хора, да се разхождам, да карам колело със сина ми. Все неща, които за някои са ежедневие, а за мен от години са мечта. Повече от 11 години водя тази битка Уморих се от изтощение, болки в тялото, безсилие пред болестта, която ме изпи. Сега, когато съм на крачка от лечението (моята бъбречна трансплантация), аз не мога да заплатя в клиниката в Беларус. 🙏🙏🙏Моля ви подкрепете ме в този нелек момент. Бъдете моя опора. Върнете радостта и слънцето в дните ми. Повече от десетилетие водя тази битка. В момента съм на крачка от успеха. Знам, че ще победя. Убедена съм, че ще успея. Повярвайте и вие с мен. Станете част от моя успех като ме подкрепите. Страхувам се, че всеки един момент телефонът ще звънне и ще ме повикат за трансплантация. А аз трябва да отговоря: "Съжалявам, но не мога да платя, за да живея." Благодаря на всеки , който вече ме е подкрепил и благодаря на всеки, който ще разбере и почувства отчаяния ми апел и ще ми подаде ръка. Хора със сърца, имам нужда от вас. 

🍀🙏FAST SUPPORT FOR RENEE 🙏🍀 ❤️Здравейте, friends, good compassionate kind people, I'm worried that the funds for my treatment are too insufficient. Only about 10 000BGN have been raised and the amount needed to pay the extra is 72 500 euro. This is an obstacle for me to go to Belarus for a kidney transplant. I expect to be called at any moment. 🍀🙏♥️🍀🙏😉🍀❤️♥️🙂🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀 With an appeal for help , to support my campaign, please all of you , good people, the funds are insufficient, which may be the reason for a missed chance. The clinic require payment of the whole treatment 72 500euros. 🍀🙏🍀Give hope and give a woman and mother a chance to continue to be by her family. I dream of a simple normal life. I want to work, take care of my child, family, loved ones....want to go out again, meet people, take walks, ride bikes with my son. All things that for some are a daily routine, but for me have been a dream for years. I have been fighting this battle for over 11 years I am tired of exhaustion, body aches, frustration in the face of the disease that has consumed me. Now that I'm one step away from treatment (my kidney transplant), I can't pay the clinic in Belarus. 🙏🙏🙏Please support me in this difficult time. Be my support. Bring joy and sunshine back to my days. I have been fighting this battle for over a decade. I am now one step away from success. I know I will win. I am confident that I will succeed. Believe it with me. Be a part of my success by supporting me. I fear that at any moment the phone will ring and I will be called for a transplant. And I have to answer, "I'm sorry, but I can't pay to live." Thank you to everyone who has already supported me and thank you to everyone who will understand and feel my desperate appeal and lend a hand. People with hearts, I need you.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.