Да премахнем тумора от главата на Гери завинаги To remove the tumor from Geri's head for good

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да премахнем тумора от главата на Гери завинаги To remove the tumor from Geri's head for good

156 Дарители
4545.03 EUR дарени от 56000 EUR
Организатор
Гергана Михайлова
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
4545.03 EUR
Гергана Михайлова е организатор на кампанията
Край след 40 дни
Налична сума
4545.03 EUR

Здравейте познати и непознати добри хора!

Желая на всички вас здраве, които се спряхте да прочетете още една болезнена история. Пише ви майката на Гергана Михайлова. Бог ми е свидетел, колко е трудно да намериш подходящите думи, когато детето ти се нуждае от 56000 EUR за поредната животоспасяваща операция в Турция, а ги нямаш.

На моята Гери през 2017 година съдбата и поднесе жестоко изпитание – тумор в главата с диагноза остеосарком. Животът й се преобърна, но тя не се предаде. Премина през шест операции, радиолечение и протонтерапия, десетки изследвания и консултации в страната и чужбина. За жалост, туморът се появявяше отново. И всяка следваща операция ставаше все по-сложна и по-трудна. Сега и предстои още от СЪЩОТО! И, за да е още по-сложно и по-трудно, този път ще бъде две в едно - премахване на тумора и пластична операция.

След последната операция през август 2023 г., кожата на оперираното място изтъня, титаниевата пластина започна да прозира, а вече е открита. Ситуацията е патова!

До този момент Гери се справяше стоически. Не се оплакваше, възстановяваше се бързо. Не познавам друг човек с толкова силен дух и воля за живот. Който я познава знае, че тя е жизнерадостна, общителна, сърдечна, усмихната, щедра, готова винаги да помогне.

Сега тя има нужда от помощ отново!

Благодаря на Фондация „Павел Андреев“ за възможността историята на Гергана Михайлова да стане публична. Благодаря и на вас, които ще споделите. Поклон и благодаря на всеки, който в тези трудни времена има възможност и дари средства за лечението на Гери. А защо Турция?! Не пожелавам на никой да търси този отговор... С багодарност към всички вас! Майката на Гери – Мая Белинска.

Hello known and unknown good people!

I wish all of you health who stopped by to read another painful story. The mother of Gergana Mihailova writes to you. God is my witness, how hard it is to find the right words when your child needs 56000 EUR for another life-saving operation in Turkey and you don't have it.

For my Geri in 2017, fate handed her a cruel test - a tumor in her head diagnosed with osteosarcoma. Her life was turned upside down, but she didn't give up. She went through six surgeries, radiotherapy and proton therapy, dozens of tests and consultations at home and abroad. Unfortunately, the tumor kept reappearing. And each successive surgery became more and more complicated and difficult. And now more of the SAME is to come! And, to make it even more complicated and difficult, this time it will be two in one - tumor removal and plastic surgery.

Since the last surgery in August 2023, the skin on the operated area has thinned, the titanium plate has begun to peek through, and it is now exposed. The situation is a stalemate!

Up to this point Geri had been coping stoically. She did not complain, she recovered quickly. I don't know another person with such a strong spirit and will to live. Who knows her knows that she is cheerful, sociable, warm-hearted, smiling, generous, always ready to help.

Now she needs help again!

Thank you to the Pavel Andreev Foundation for the opportunity to make Gergana Mihailova's story public. Thank you also for sharing. I bow and thank everyone who in these difficult times has the opportunity and donated funds for Geri's treatment. And why Turkey?! I don't wish anyone to seek this answer... With gratitude to all of you! To Geri's mother - Maya Belinska.

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.