Дарители по кампания - Спешна операция и лечение


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

194.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
97.62 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.62 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
11.03 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
7.34 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
29.1 лв. преди 4 месеца
10.33 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
48.12 лв. преди 4 месеца
56.63 лв. преди 4 месеца
55.63 лв. преди 4 месеца
43.24 лв. преди 4 месеца
196.05 лв. преди 4 месеца
0 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
20.85 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
9.03 лв. преди 4 месеца
97.85 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.64 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
56.91 лв. преди 4 месеца
13.93 лв. преди 4 месеца
4.1 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
29 лв. преди 4 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
19.26 лв. преди 4 месеца
83.17 лв. преди 5 месеца
98.12 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
97.62 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
146.91 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
98 лв. преди 5 месеца
194.29 лв. преди 5 месеца
97.77 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
97.85 лв. преди 5 месеца
19.12 лв. преди 5 месеца
14.12 лв. преди 5 месеца
119.58 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
18.87 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
38.63 лв. преди 5 месеца
97 лв. преди 5 месеца
Shape