Одобрено изплащане

Благодарим Ви, че не спирате да дарявате надежда всеки ден!

Плащане по фактура: 19600 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Днес е издадена фактура от болницата в Турция, която ще покрие част от лечението в момента! Благодарим Ви добри хора!

Плащане по фактура: 54880 лв. Транзакционна такса: 74.76 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още