Дарители по кампания - Стволови клетки за Божи


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 1 година
48.21 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
47.56 лв. преди 1 година
18.83 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
18.75 лв. преди 1 година
9.07 лв. преди 1 година
10.35 лв. преди 1 година
97.13 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
17.21 лв. преди 1 година
28.64 лв. преди 1 година
393.9 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
3.44 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
194.94 лв. преди 1 година
2.25 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
96.8 лв. преди 1 година
295.3 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
14.26 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
9.07 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
13.66 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
97.96 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
48.05 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
97.13 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
24.11 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
295.09 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
190.96 лв. преди 1 година
29.02 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
190.54 лв. преди 1 година
58.62 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
1.47 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
1182.7 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
48.19 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
48.05 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
295.3 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
24.13 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
169.58 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
23.11 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
116.05 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
105.99 лв. преди 1 година
95.31 лв. преди 1 година
Shape