Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 617.4 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, моля да направите превод по банковата сметка на хазяина за квартирата в Букурещ, където ще се проведат следващите хелирания. Предстоят ни 4 хелирания и провокативен тест за тежки метали в Румъния. Божи се чувства много добре от хелиранията и все повече се подобрява разбирането и проговарянето му.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели