Стволови клетки за Божи Stem cells for God

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
127 Дарители
4146.41 EUR дарени от 12271 EUR
Организатор
Ирена
Бенефициент
Божидар Тончев
Крайна дата
Край след 191 дни
Налична сума
32.34 EUR
Ирена организира кампания за Божидар Тончев
Край след 191 дни
Налична сума
32.34 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

5-ти октомври 2023
Здравейте, моля да направите превод по банковата сметка на хазяина за квартирата в Букурещ, където ще се проведат следващите хелирания. Предстоят ни 4 хелирания и провокативен тест за тежки метали в Румъния. Божи се чувства много добре от хелиранията и все повече се подобрява разбирането и проговарянето му. Hello, please make a transfer to the landlord's bank account for the accommodation in Bucharest where the next chelations will take place. We have 4 chelations and a provocative heavy metal test in Romania. Bozhi is feeling very good from the chelations and his understanding and speaking is improving.
Документи Общо: 1 документа
617.4 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.