Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 97.7 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, моля да осчетоводите сумата за лекарствата на Божи, които са му нужни за хиперактивността и корема. Божи се чувства много добре като приема тези добавки и е много по-спокоен.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели