Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1568 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, моля да преведете сумата за хелиранията и провокативния тест на Божи по сметката на клиниката. Божи се повлиява много положително от хелиранията и всички добавки и лекарства които взима. Много по-спокоен е и има голям напредък в разбирането и проговарянето.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели