Стволови клетки за Божи Stem cells for God

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
127 Дарители
4146.41 EUR дарени от 12271 EUR
Организатор
Ирена
Бенефициент
Божидар Тончев
Крайна дата
Край след 191 дни
Налична сума
32.34 EUR
Ирена организира кампания за Божидар Тончев
Край след 191 дни
Налична сума
32.34 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

19-ти октомври 2023
Здравейте, моля да преведете сумата за хелиранията и провокативния тест на Божи по сметката на клиниката. Божи се повлиява много положително от хелиранията и всички добавки и лекарства които взима. Много по-спокоен е и има голям напредък в разбирането и проговарянето. Hello, please transfer the amount for Bozhi's chelation and provocative test to the clinic's account. Bozhi is responding very positively to the chelation and all the supplements and medications he is taking. He is much calmer and has made great progress in understanding and talking.
Документи Общо: 1 документа
1568 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.