Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 44.63 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa


Здравейте, моля да осчетоводите сумата за гориво, за идването ни в Букурещ. Божи се повлиява много добре от процедурите и става все по-спокоен, разбира повече и се подобрява.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели