Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 533.12 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Здравейте, моля да преведете по банковата сметка на клиниката частично сумата от фактурата за хелирания, която не съм успяла да платя с лични средства. Божи се чувства много добре от хелиранията и добавките, които му предписва доктор Антонучи, много спокоен и все по концентриран става. Започва да прави елементарни изречения и разбирането му стана на много по-високо ниво.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели