Творчески лагер за деца в неравностойно положение Creative camp for disadvantaged children

Деца и младежи 0/0

Творчески лагер за деца в неравностойно положение Creative camp for disadvantaged children

17 Дарители
539.66 EUR дарени от 7669 EUR
Бенефициент
Сдружение за развитие на атракционното изкуство \"школа по атракционни изкуства.
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
539.62 EUR
Сдружение за развитие на Атракционното изкуство \"Школа по Атракционни изкуства\" организира кампания за Сдружение за развитие на атракционното изкуство \"школа по атракционни изкуства.
Край след 40 дни
Налична сума
539.62 EUR

Набиране на средства за подсигуряване на творчески лагер в рамките на лятната ваканция на деца в неравностойно положение и представители на рисковите групи , занимаващи се с цирково изкуство. 

 Цирковото изкуство дава възможност на децата за отделяне от тази среда и дори на някои от тях опция за професия, която да им даде сигурност. Помага им да израстнат в една по-сигурна и подкрепяща ги общност.

 Необходимо е заплащането на престоя им както и транспорта до там. Също така е необходимо да се закупят допълнителни циркови реквизити и сценични костюми за да могат да показват изкуството си пред публика.

Raising funds to provide a creative camp during the summer holidays for disadvantaged children and representatives of at-risk groups engaged in circus art.

Circus art gives children the opportunity to separate from this environment and even for some of them the option of a profession that will give them security. It helps them to grow up in a safer and more supportive community.

It is necessary to pay for their stay as well as transportation to get there. They also need to purchase additional circus props and stage costumes to be able to show their art to an audience.

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.