Одобрено изплащане

Платени авансово през м. септември от резерва на Сдружение Един Процент Промяна, 1000 лв за магистратура на едната жена. Авансовото плащане бе с цел да се запише едната жена за магистратура, 1ви семестър в УНСС. Обучението започна през м.октомври. Можем да предоставим документ върху който сме платил...

Изплатена сума към бенефициента: 509.76 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още