Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 200 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


А сумата от 200 лв. Е за преданестезиологична консултация.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели